Inlägg av Mohammedali

Profeternas roll i samhällen

Profeternas roll i samhällen Medan folk i Mecka vände sig till avgudastatyer vände sig profeten Muhammed (s) redan som ett barn mot den Ende Guden. När han var vuxen for han alltid till en liten grotta, Hira, där han tillbringade både dagar och nätter.  Hängivet dyrkade han universums Skapare, prisade och berömde Hans härlighet och […]

Profeten Muhammeds kärlek

Helig hängivenhet Gud älskar människorna även de som vänt Honom ryggen. Han har meddelat genom sina profeter att Han inväntar deras omvändelse. Ju närmare Gud man kommer desto mer kärleksfull är man mot sina medmänniskor. Den kärleksfulle är inte bara rädd om sina barn och familj utan om hela mänskligheten. Profeterna manifesterade den högsta formen […]

Profeterna och strävan efter rättvisan

Profeterna och strävan efter rättvisan  Rättvisan är en dygd som är beundransvärd enligt sunt förnuft. Definitionen av rättvisan och hur den bör tillämpas är dock något svårare att ena folk om. Bland Aristoteles intressanta tankar i sin bok den Nikomakiska etiken är att om någon har någon dygd så har personen i själva verket samtliga […]

Islams budskap och profeternas uppdrag

Vad är islams budskap? Den som begrundar hundratals koranverser som belyser profeternas och därmed islams budskap och jämför detta med Profetens och hans rättmätiga efterträdares levnadssätt inser att deras liv var en personifiering av Koranens budskap. Dessa heliga personers mål var att rädda och hjälpa människan ut från mörkren och ta i hennes hand för […]