Vilken Muhammed?

Vilken Muhammed? De islamiska texterna ger en inkonsekvent beskrivning av Profeten, därav en viktig fråga som var och en bör funderar över: Kan alla dessa beskrivningar vara korrekta? Varken utomstående akademiker eller lärda muslimer hävdar att samtliga berättelser är riktiga. Den bok som är oförändrad och verkligen innehåller det som den avses innehålla är Koranen. […]

Profeten bland folket

Profeten bland folket Trots att profeten var samhällets ledare med en stor auktoritet var han alltid också den främsta förebilden som manifesterade enkelhet och ödmjukhet. Han utmärkte inte sig genom någon speciell klädsel och var som alla andra sådan att folk som besökte Medina och ville träffa honom och såg en grupp som profeten var […]

Profetens Moral och karaktärsdrag

Samhället och moralens vikt Ju mer vetenskapen och tekniken utvecklas desto större blir vikten och behovet av moral.  Det är nödvändigt att den vetenskapliga utvecklingen skall gå hand i hand med de etiska lagarna som profeterna kom med. Den dominerande trenden är att vetenskapen och utvecklingen i all dess riktningar erbjuder människan medel som underlättar […]

Profeten Muhammeds sista dagar och timmar

Profetens sista dagar och timmar Tre år innan sin bortgång hade profeten befriat Mecka och förlåtit dem som fört krig mot islam och muslimer. Samtidigt som muslimernas antal tilltog, ökade också antalet hycklare bland muslimer. Kapitel nio i Koranen, omvändelsen (التوبة), visar hur rotad hyckleriet runtomkring de troende muslimerna var. Tyrannerna i Mecka som nu […]