Profeten och hans farbror Abu Talib

Qurayshs hövdingar pressar profetens farbror Abu Talib När ledarna för Quraysh insåg att deras olika försök att stoppa profeten inte gav något resultat gick de återigen till Abu Talibs hus. De sade till honom: ”Du har en hög status och ära bland oss och hela Quraysh stammen. Vi bad dig att hindra din brorson. Vi har […]

Uppenbarelsen

Uppenbarelsen Flera artiklar under menyn ”I Mecka” visar Profetens högaktade sedlighet och makalösa hängivenhet till sin kärleksfulla Skapare i ett samhälle fyllt av ignorans och brutalitet där folk hade fallit in i avguderiets fasansfulla avgrund. I ett samhälle där avgudadyrkan härjade överallt inte minst i människornas inre, då en del dyrkade makten, andra pengarna eller […]

Den förislamiska världen

Den förislamiska världen Gud har sänt tiotusentals profeter till olika nationer.  Mes tiden hade den gudomliga läran som uppenbarats för olika folk avvikit från den ursprungliga läran. Under den förislamiska eran led folk världen över av eländiga omständigheter. Mänskligheten levde i mörker ideologiskt, socialt, ekonomiskt, kulturell, moraliskt, religiöst och rättsmässigt. Alla nationer plågades av olika […]

Profetens kyskhet

Profetens kyskhet Vid tonåren, när människan börjar mogna finner hon sig plötsligt vara i en stormig period av sitt liv. Efter att ha passerat barndomen finner personen sig framför en del faror som blir aktuella. Under denna kritiska period möter man många nya uppmaningar utan att ha haft några tidigare erfarenheter av. Tonåringens instinkter pressar individen […]

Profetens första yrke och hans bibliska titlar

Profetens första yrke och hans bibliska titlar Trots att Abu Talib var en av Quraysh-stammens ledare, räckte hans inkomst inte till för att försörja sin familj.  När profeten Muhammed (s) var i mogenålder, var han naturligtvis hängiven att hitta ett arbete för att lätta den tunga bördan som vilade på sin farbrors axlar. Betraktaren kan, […]

Profeternas roll i samhällen

Profeternas roll i samhällen Medan folk i Mecka vände sig till avgudastatyer vände sig profeten Muhammed (s) redan som ett barn mot den Ende Guden. När han var vuxen for han alltid till en liten grotta, Hira, där han tillbringade både dagar och nätter.  Hängivet dyrkade han universums Skapare, prisade och berömde Hans härlighet och […]