Den helige profeten från Mecka paran

/
Guds glans från Mecka I 5:e Mose boken kapitel 33 läser…