Viktigt om de bibliska vittnesbörden om profeten Muhammed (s)

Viktigt om de bibliska vittnesbörden om profeten Muhammed (s)

Det finns några viktiga punkter som läsaren bör ta del av gällande hur vi förhåller oss till Bibeln och dess profetior. För enkelhetens skull numrerar vi dessa punkter:

  1. Dagens Bibel innehåller spår av det som profeterna har sagt och lärt. Bibeln kan därför inte betraktas som helt sant eller helt falsk. Denna uppfattning är något som vi delar med den akademiska institutionen.
  2. När vi tar upp en eller flera verser som anses enligt vår uppfattning utgöra en profetia visar vi med flera belägg på vilket sätt dessa verser skall tolkas som profetia. Ibland ser vi att alla detaljer i en profetia eller fortsättning på stycket inte på något sätt kan antas tillhöra profetian. I sådana fall lägger vi inte någon större vikt för att förklara de avvikande detaljerna eller motsägande fortsättningen på profetian.

Ibland förklarar vi varför, exempelvis när vi vill visa vem Abrahams son som skulle offras var. Där visar vi varför det är Ismael trots att versen tydligt säger Isaak. Anledningen är att namnet här är något väsentligt och utgör essensen i profetian och vi visar även att någon har ändrat namnet Ismael till Isaak. Vid andra tillfällen när detaljerna inte skadar profetian som helhet eller gör det men att det är avancerat att förklara varför dessa detaljer inte är viktiga eller kanske rena förvrängningar, har vi valt att inte kommentera dessa detaljer.

  1. Den kristne eller juden som kräver att man skall ta hänsyn till alla detaljer som finns i och runtomkring en profetia kommer med detta krav att lyckas reducera en del av profetior som vi presenterar på denna hemsida. Problem för dessa individer är att de i och med detta också har lyckats stryka, i stort sätt, alla texter som de anser vara profetior om Jesus Kristus.

Läsaren kommer att lägga märke att det vi påstår vara om profeten Muhammed innehåller relevant fakta och är en tydlig profetia men det som anses enligt kristna vara profetia om Jesus Kristus är problematisk. Några exempel:

Gud säger till Eva, efter att hon och Adam enligt Bibeln skall ha ätit av kunskaps träd:

” Och jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan, och mellan din säd och hennes säd. Denna skall söndertrampa ditt huvud, och du skall stinga den i hälen.”(1 Mos 3:15)

På vilket sätt handlar det om Kristus? Trots att versen säger att fiendskap kommer att råda mellan mannen och kvinnans säd, presenterar kristna exegeter något långt mer än en långsökt tolkning, där de försöker visa att säd relaterar till Kristus vilken besegrade satan på korset.[1]

Andra exempel: ” Så skall då Herren själv giva eder ett tecken: Se, den unga[2] kvinnan skall varda havande och föda en son, och hon skall giva honom namnet Immanuel.” (Jesaja 7:14).

Har Kristus kallats för Immanuel? Inte en enda gång så vitt det är känt; trots detta vill kristna exegeter att denna vers skall handla om Kristus.

Profeten David säger i en Psalm där han åkallar Gud:

”Hundar kretsar runt mig, en ondskans hop omger mig. De genomborrar mina händer och fötter.”

Det här tolkas som profetia om korsfästelsen, på grund av ordet genomborra vilket kan ha andra betydelser än i originalet än genomborra.

Utöver dessa exempel så anser kristna att de profetior som vi anser handla om profeten Muhammed avse Kristus. Läsaren får själv avgöra vem dessa verser handlar om.

 

  1. Profetiorna på denna hemsida är hämtade från en blivande bok: ”Profeternas längtan efter nationernas väntan.” De som är intresserade av denna bok vilken tar upp ett femtiotal profetior om profeten Muhammed(s) kan anmäla sitt intresse till info@profeten.net

 

[1] Se Bland andra John Gill, J. Darby, A. Clarke, Jamieson Fausset och Brown, Keik & Delitzesch etcetera.

[2] Jungfru enligt Svenska folkbibeln.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *