Inlägg av Mohammedali

Profeten Muhammeds namn och titel i Uppenbarelseboken!

Profeten Muhammeds namn och titel i Uppenbarelseboken! Uppenbarelseboken, såsom framgår av namnet, uppenbarar framtida händelser för läsaren. Kristna är ense om detta; något som lärjungen Johannes skriver alldeles i början av boken: Detta är en uppenbarelse från Jesus Kristus, som Gud gav honom för att visa sina tjänare, vad som snart skall ske. Och medelst […]

Viktigt om de bibliska vittnesbörden om profeten Muhammed (s)

Viktigt om de bibliska vittnesbörden om profeten Muhammed (s) Det finns några viktiga punkter som läsaren bör ta del av gällande hur vi förhåller oss till Bibeln och dess profetior. För enkelhetens skull numrerar vi dessa punkter: Dagens Bibel innehåller spår av det som profeterna har sagt och lärt. Bibeln kan därför inte betraktas som […]

Profeterna Moses, Jesus och Muhammeds skrifter

Guds glans från Mecka I 5:e Mose boken kapitel 33 läser vi en intressant profetia som talar om tre uppenbarelser; den första i Sinai, den andra vid Seir som ligger i Palestina och den tredje och största i Paran. Profetian handlar om de tre Abrahamitiska religionerna. Som läsaren kommer att lägga märke har en del […]

Israelsbarn har förbundet tills profeten kommer!

Förbundet med Israelsbarn skall upphöra, när Guds sändebud kommer! Det finns två viktiga poäng som vi bör ha i åtanke när vi läser denna artikel, dels att profeten Abraham skall fader till många folk, 1Mos 12:2-3, och dels att Gud talar om ett speciellt förbund där Abraham blir fader till många folk, 1Mos 17:4. Man […]

Den helige profeten från Mecka paran

Guds glans från Mecka I 5:e Mose boken kapitel 33 läser vi en intressant profetia som talar om tre uppenbarelser; den första i Sinai, den andra vid Seir som ligger i Palestina och den tredje och största i Paran. Profetian handlar om de tre Abrahamitiska religionerna. Som läsaren kommer att lägga märke har en del […]

Alla nationer skall bli Abrahams barn

Alla nationer skall bli Abrahams barn I gamla testamentet hittar man flera verser som handlar om Guds löfte till vår fader Abraham, om att alla folk på jorden skall bli välsignade genom hans avkomma. Jag skall göra dig till ett stort folk, jag skall välsigna dig och göra ditt namn så stort att det skall […]

Den utlovade profeten del I

Är den utlovade profeten fån israeliterna? Profetiorna från första moseboken[1] utlovar att Guds välsignelse kommer att tilldelas till hela världen genom en profet från Ismaels avkomma. Här tar vi upp en av dem mest tydliga, omdiskuterade och intressanta profetiorna. I den femte moseboken utlovas en stor profet från israeliternas bröder. Kristna exegeter menar att den […]

Den utlovade profeten II

Kan den utlovade profeten vara Kristus? Jesus Kristus kan inte vara den som dessa verser banar väg för inte minst för att han inte är från israeliternas bröder utan från deras bröders led. Om vi bortser från detta hinder så säger profetian att den utlovade profeten är lik Moses. Den som vill applicera profetian på […]

Den utlovade profeten III

Vad säger oss ”Bröders led”? Efter denna kortfattade analys kan det vara intressant att analysera profetian på ett annorlunda plan. En del intressanta frågor som man bör fundera över är följande:   Är den utlovade profeten någon vanlig eller speciell profet? Kristna och judar är ense om att profetian handlar om en stor och speciell […]