Inlägg av Mohammedali

Plikten att vara vänlig mot unga och gamla

Ibn Abbas (r)[1] citerar från profeten (s): ”Den som inte lider med de unga och inte respekterar de gamla, är inte en av oss.” [2] När du ser ett gråtande barn så känner du sorg, sympati och vilja att hjälpa till med något som minskar barnets sorg. Du börjar kanske skämta och leka med barnet […]

Profeten om att hålla löftet

Imam Jafar al-Sadiq (a) citerar profeten: ”Den som tror på Allah och den yttersta dagen håller sitt löfte.” Profeten Muhammed(s) lär ut dygder och de mest användbara sederna bland annat vikten av att vara noggrann inte minst i att hålla ens löften. Att ignorerar ett löfte är en irritation för de som påverkas av det. […]

Välvilja mot föräldrar

Gud säger i Koranen: ”Din Herre har föreskrivit: att ni inte dyrkar någon annan än Honom, och handla gott mot föräldrarna; om en av dem eller de båda uppnår hög ålder säg då inte fy till dem och banna dem inte, och tala till dem ett ömsint tal. Och sänk för dem, motiverat av barmhärtigheten, […]

Vilka är de som Gud älskar mest?

Profeten Muhammed(s) sade: ”Hela skapelsen är avhängig Gud och den mest älskade av Allah är den som gör mest nytta för Hans avhängiga.”[1] En man frågade profeten (s): ”Vem är den som Allah älskar mest?” Han svarade: ”Den mest nyttiga bland folk.”[2] Dessa heliga meningar lär oss i enkla termer hur en muslim bör bete sig […]

Vad är den troendes karaktär?

Vad är den troendes karaktär? Profeten Muhammed(s) beskriver i sin predikan hur en troende är: ”Välsignad är han som tjänar sitt levebröd genom lagliga medel, han som är god i sitt inre och anständig i sitt yttre. Han tillbringar sitt överskott i välgörenhet, avstår från onödigt prat, människor förväntar ingen ondska från honom. Han är […]

Profetian om profetens farbror!

Profetian om profetens farbror! Känd som Abu Lahab var han den farbroder som mest av alla andra kritiserade profeten och anklagade därmed sin brorson för att ha börjat ljuga. Profeten var mild mot sin farbror trots den fortsatta aggressionen som denne visade honom. När profeten stod bland folk och predikade islam stod Abu Lahab också […]

Profeten och hans farbror Abu Talib

Qurayshs hövdingar pressar profetens farbror Abu Talib När ledarna för Quraysh insåg att deras olika försök att stoppa profeten inte gav något resultat gick de återigen till Abu Talibs hus. De sade till honom: ”Du har en hög status och ära bland oss och hela Quraysh stammen. Vi bad dig att hindra din brorson. Vi har […]

Uppenbarelsen

Uppenbarelsen Flera artiklar under menyn ”I Mecka” visar Profetens högaktade sedlighet och makalösa hängivenhet till sin kärleksfulla Skapare i ett samhälle fyllt av ignorans och brutalitet där folk hade fallit in i avguderiets fasansfulla avgrund. I ett samhälle där avgudadyrkan härjade överallt inte minst i människornas inre, då en del dyrkade makten, andra pengarna eller […]

Den förislamiska världen

Den förislamiska världen Gud har sänt tiotusentals profeter till olika nationer.  Mes tiden hade den gudomliga läran som uppenbarats för olika folk avvikit från den ursprungliga läran. Under den förislamiska eran led folk världen över av eländiga omständigheter. Mänskligheten levde i mörker ideologiskt, socialt, ekonomiskt, kulturell, moraliskt, religiöst och rättsmässigt. Alla nationer plågades av olika […]