Om vikten av att sprida vänskap, kärlek och fred

 En troende sprider kärlek och fred

Profeten sade: ”Vid Allah i vars hand mitt liv vilar, svär jag att ni inte kan komma till himlen och uppnå evig lycka om inte ni har tro, och ni kan inte ha tro om inte ni älskar varandra. Vill inte ni få kännedom om en handling som resulterar kärlek och vänskap bland er? ”

Muslimerna svarade: ”Ja, O Guds profet” Då uppmanade han: ” Hälsa då varandra med salam (fred) öppet och tydligt”[1]

Islam är nationernas, gemenskapens och broderskapets religion. Profeten Muhammed(s) uppmanade människor till vänskap och omsorg eftersom dessa är grunden för samarbete och lycka i detta liv. Människan är tillfreds och känner glädje när hon lever med den egna familjen eller med omtänksamma vänner. Hon kan inte glömma familjen och vännerna på grund av sin kärlek till dem. Ömsesidig kärlek och respekt är en grundsten för harmonin i en grupp.

Det är först när det inte finns någon kärlek som fiendskap mellan människor kan rota sig, något som ofta leder till att aggression bryter ut. De människor som fylls av kärlek kan aldrig strida mot varandra; de skulle aldrig stjäla någon annans egendom och inte heller skulle det finnas en sådan klyfta mellan rika och fattiga i vår eländiga värld. Gud kommer inte att acceptera oss ​​och inte heller kan vi vara lyckliga om inte vi älskar varandra.

Mänsklighetens sista profet vägleder oss på den rätta vägen genom uppmaning att vi alltid skall hälsa varandra med salam. När vi uttalar fred måste vi också mena det som yttras, detta är det första tecknet på vänskap som vi bör visa varandra. Därför säger han: ”Hälsa varandra med salam öppet och tydligt.”

Genom att följa profetens vägledning låter vi kärlek och lycka genomsyra våra själar och relationer. Kärlek bland muslimer är ett tecken på deras sanna och uppriktiga tro. Muslimer är varandras bröder och systrar samtidigt som de ser andra människor som sina jämlikar.

Den som ogillar sina muslimska syskon eller skadar dem är därmed inte en sann troende. Detta kan vi förstå från profetens lära: ”Inga troende är sanningsenliga i sin tro om inte de älskar varandra”.

[1] Tabrasi, s. 123, se även Sunan Abi Dawood, vol.4, återberättad av Abu Hurairah. Hadith nr 68

 

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *