Vikten av källkritik

Bibelläsaren som möts av anklagelser, bl.a. de som lyftes upp på denna hemsida,[1] är pliktig att vara källkritisk oavsett om personen är en troende eller ateist. En normal människa som tar ställning är också skyldig att ha en välgrundad bedömning. Den som tror på bibeln befinner sig framför en tydlig paradox: Skall man lita på […]

Viktigt om förtalen mot profeterna

Viktigt om förtalen mot profeterna De flesta profeter, om inte alla, har anklagats för olika brott, bland annat naiva beteenden, omoraliska gärningar eller andra brott som inte kan förväntas av en sund människan. Den som läser och analyserar noga inser snart att förtalen är fabricerade och oftast tydligt orimliga. Nedan tas några av anklagelserna upp; […]

Förtalen mot profeterna David och Salomon

Förtalen mot profeterna David och Salomon! På samma sätt som profeten Muhammed(s) har förtalts har också de tidigare profeterna anklagats av vissa individer på grund av politiska och kanske även religiösa intressen. Två av bibelns mest kända profeter, David och Salomon har varit bland de mest utsatta profeterna. Det är intressant att fundera över vad […]

Profeten Muhammeds sista dagar och timmar

Profetens sista dagar och timmar Tre år innan sin bortgång hade profeten befriat Mecka och förlåtit dem som fört krig mot islam och muslimer. Samtidigt som muslimernas antal tilltog, ökade också antalet hycklare bland muslimer. Kapitel nio i Koranen, omvändelsen (التوبة), visar hur rotad hyckleriet runtomkring de troende muslimerna var. Tyrannerna i Mecka som nu […]