Plikten att vara vänlig mot unga och gamla

Ibn Abbas (r)[1] citerar från profeten (s): ”Den som inte lider med de unga och inte respekterar de gamla, är inte en av oss.” [2] När du ser ett gråtande barn så känner du sorg, sympati och vilja att hjälpa till med något som minskar barnets sorg. Du börjar kanske skämta och leka med barnet […]

Profeten om att hålla löftet

Imam Jafar al-Sadiq (a) citerar profeten: ”Den som tror på Allah och den yttersta dagen håller sitt löfte.” Profeten Muhammed(s) lär ut dygder och de mest användbara sederna bland annat vikten av att vara noggrann inte minst i att hålla ens löften. Att ignorerar ett löfte är en irritation för de som påverkas av det. […]

Välvilja mot föräldrar

Gud säger i Koranen: ”Din Herre har föreskrivit: att ni inte dyrkar någon annan än Honom, och handla gott mot föräldrarna; om en av dem eller de båda uppnår hög ålder säg då inte fy till dem och banna dem inte, och tala till dem ett ömsint tal. Och sänk för dem, motiverat av barmhärtigheten, […]

Om vikten av att sprida vänskap, kärlek och fred

 En troende sprider kärlek och fred Profeten sade: ”Vid Allah i vars hand mitt liv vilar, svär jag att ni inte kan komma till himlen och uppnå evig lycka om inte ni har tro, och ni kan inte ha tro om inte ni älskar varandra. Vill inte ni få kännedom om en handling som resulterar […]

Vilka är de som Gud älskar mest?

Profeten Muhammed(s) sade: ”Hela skapelsen är avhängig Gud och den mest älskade av Allah är den som gör mest nytta för Hans avhängiga.”[1] En man frågade profeten (s): ”Vem är den som Allah älskar mest?” Han svarade: ”Den mest nyttiga bland folk.”[2] Dessa heliga meningar lär oss i enkla termer hur en muslim bör bete sig […]

Vad är den troendes karaktär?

Vad är den troendes karaktär? Profeten Muhammed(s) beskriver i sin predikan hur en troende är: ”Välsignad är han som tjänar sitt levebröd genom lagliga medel, han som är god i sitt inre och anständig i sitt yttre. Han tillbringar sitt överskott i välgörenhet, avstår från onödigt prat, människor förväntar ingen ondska från honom. Han är […]

Vilken islam är du för eller mot?

Vilken islam är du för eller mot? Under Profetens tid kunde ingen komma med någon annan tolkning av islam. Den enda formen av islam var ju bara profetens islam. Ifall någon hade en annan tolkning av en koranvers än Profeten själv som dessutom stod i kontrast till profetens tolkning av Koran vers, kunde någon påstå […]

Profeten och strävan efter det goda

Den sista profetens uppgift Versen nedan beskriver Profetens uppdrag sådan som de bibliska texterna beskrivit: الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبىِ‏َّ الْأُمِّىَّ الَّذِى يجَدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فىِ التَّوْرَئةِ وَ الْانجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنهْئهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَ يحُلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَ يحُرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَئثَ وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلَالَ الَّتىِ كاَنَتْ عَلَيْهِمْ  فَالَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ وَ […]

Profeten Muhammeds kärlek

Helig hängivenhet Gud älskar människorna även de som vänt Honom ryggen. Han har meddelat genom sina profeter att Han inväntar deras omvändelse. Ju närmare Gud man kommer desto mer kärleksfull är man mot sina medmänniskor. Den kärleksfulle är inte bara rädd om sina barn och familj utan om hela mänskligheten. Profeterna manifesterade den högsta formen […]

Profeterna och strävan efter rättvisan

Profeterna och strävan efter rättvisan  Rättvisan är en dygd som är beundransvärd enligt sunt förnuft. Definitionen av rättvisan och hur den bör tillämpas är dock något svårare att ena folk om. Bland Aristoteles intressanta tankar i sin bok den Nikomakiska etiken är att om någon har någon dygd så har personen i själva verket samtliga […]

Islams budskap och profeternas uppdrag

Vad är islams budskap? Den som begrundar hundratals koranverser som belyser profeternas och därmed islams budskap och jämför detta med Profetens och hans rättmätiga efterträdares levnadssätt inser att deras liv var en personifiering av Koranens budskap. Dessa heliga personers mål var att rädda och hjälpa människan ut från mörkren och ta i hennes hand för […]