Vilken islam är du för eller mot?

Vilken islam är du för eller mot?

Under Profetens tid kunde ingen komma med någon annan tolkning av islam. Den enda formen av islam var ju bara profetens islam. Ifall någon hade en annan tolkning av en koranvers än Profeten själv som dessutom stod i kontrast till profetens tolkning av Koran vers, kunde någon påstå att jag vill följa den andra personens tolkning och lämna profetens tolkning? Givetvis är detta inte islam.

Men när Profeten går bort. Vem är auktoriteten som kan förklarar vilken islam är profetens islam, särskilt med tanke på att oenigheterna bland muslimer uppstod bara timmar efter profetens bortgång. Vem som helst kan med fog fundera i dagar och år på denna fråga.

Den troende muslimen är pliktig att söka närma sig profetens islam. Den som kritiserar islam bör också ställa sig frågan: vilken islam är jag kritisk? Den som är väldigt kritisk mot islam kommer säkerligen att tänka att jag är kritisk mot alla former av islam, även om det kan finnas mindre dåliga varianter. Men frågan är om den som avskyr islam känner till alla dessa varianter av islam? Har han eller hon ens en djupare förståelse av en enda variant av dessa varianter?

Någon må säga att det är nog för mig att islams Profet har begått handlingar som jag ogillar och det är nog för att jag skall avvisa alla grenar för jag avvisar ha hela stommen. Men även beskrivningen av Profeten är olika inom olika islamiska källor. Här borde den sanningscentriske att stanna och fundera vem har pusslat ihop den bild han har av Profeten?

Var och en som kritiserar islam borde fundera över om det är allt i islam som avskys eller är det flera komponenter av denna religion som han eller hon avvisar? När islam deklarerar en allmän princip som säger att förlåta de som gör orätt mot en är beundransvärt, är det något som bör kritiseras? Givetvis de som kritiserar islam har inget mot dessa principer och tiotals andra liknande för det är principer som de själva beundrar men deras problem är att islam tvingar kvinnan att sjal och mannen liksom kvinnan att kontrollera sina ögon och inte titta på varandra med lust. Det som stöter bort dessa från islam, är t.ex. inte alla islamiska lagar utan endast ett fåtal t.ex. att hugga handen av rånare, eller stening eller spöstraff och kanske även dödsstraff. Även liknande kritik riktas mot Profeten själv.[1]

Problemet som skrämmer folk från islam är några koranverser som talar om krig mot dem otroende. Verser som idag används av Alqaida för att helga sina attacker mot muslimer såväl som icke muslimer.

Det finns olika former av islam, frågan som vi uppmanar varje individ att begrunda är: Kan alla dessa varianter profetens islam? Givetvis inte, det vore naivt att tro det. Det intressanta är dock att den absolut mest falska formen av islam har sedan 30-talet, islamisk tidräkning, valt att öppet kriga och mörda profetens islam och förfölja och mörda de som presenterat det.

Profetens islam, som vi kommer att visa genom olika artiklar som finns på denna hemsida, är barmhärtighetens islam, förnuftets islam, Koranens och kärlekens islam. Vi menar inte att allt i profetens islam är kommer att gillas av en icke troende. Eftersom den som inte är muslim med kan all rätt stå kritisk till några av islams strafflagar och regler som tillhör Profetens islam. Dessa lagar kommer att uppfattas och tolkas annorlunda om personen går med på att denna värld är till för att människan skall handla gott och således leva ett lyckligt evigt liv.

Människan kan inte tvingas lära sig något som inte vill men hon har rätten att få erbjudas information och som muslimer är vi skyldiga att förklara vad vi anser vara kompletta bilden av islam, främst under Budskapet.

[1] Se artikeln: Vilken Mohammed?

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *