Vilken Muhammed?

Vilken Muhammed?

De islamiska texterna ger en inkonsekvent beskrivning av Profeten, därav en viktig fråga som var och en bör funderar över: Kan alla dessa beskrivningar vara korrekta? Varken utomstående akademiker eller lärda muslimer hävdar att samtliga berättelser är riktiga. Den bok som är oförändrad och verkligen innehåller det som den avses innehålla är Koranen. Därför bör Koranen, för muslimer såväl som icke muslimer, vara det bedömningsmönster som avgör sanningsvärdet på de motstridiga bilderna som presenteras i den islamiska litteraturen.

En del muslimer tror att vissa hadithsamlingar är helt korrekta. Dessa verk anses, enligt denna uppfattning, ha några enstaka mindre pålitliga hadither. Därmed tvingar de sig att accepterar alla berättelser om Profeten vilka förekommer i dessa verk, även om de ibland är motbjudande. En sådan uppfattning går mot Koranen och tvingar således dessa individer att leva i en ständig kamp att vilja förena dessa motstridiga berättelser om Profeten.

De islamiska hadithsamlingarna bör betraktas såsom de bibliska skrifterna. Detta eftersom båda skrifter innehåller profeternas predikningar som förvarats i en muntlig tradition tills de, decennier eller sekel, skrivs ner. Bibeln liksom islamiska hadithkällor innehåller motstridigheter vilka givetvis inte kan antas vara sanna, inte minst beskrivningen av profeterna.[1] Bibeln innehåller sagor där Gud beskrivs om en gående gestalt som dessutom ångrar sig för att ha utfört vissa handlingar, väljer att brottas med sin profet Jakob, beordrar mord på oskyldiga, låter Jakob bedra sin far och svika sin store bror Esau för att få bli profet. Vetande om allt det som skall ske beordrade profeten muslimer att endast vända sig till Koranen och de 12 rättmätiga ställföreträdarna efter honom. Detta kommer att garantera en korrekt förståelse av islam och vad profeten predikat.[2]

Därmed ber vi läsaren som vill ha en korrekt bild av Guds profeter att ha förtalen mot profeterna i åtanke och granska sina uppfattningar om de bibliska profeterna såväl som den sista Profeten.

Två slutsatser som vi vill poängtera och be läsaren att ständigt ha i åtanke:

  1. Varje förnuftig individ bör överväga om ens bild av islam och Profeten är komplett och korrekt.
  2. Avvisa framställningar av islam och profeten som står i kontrast till Koranen; eftersom den är enligt muslimer och icke muslimer mer autentisk än övriga grundtexter. Sett utifrån islamiskt perspektiv är Koranen ojämförligt högre än hadithsamlingarna då den är Guds uppenbarelse.

 

Två motstridiga bilder

I vissa hadither påstås Profeten begå handlingar som inte kan förväntas av en dygdig och ibland inte ens av en vanlig människa. Hadither beskriver honom som en person fylld av tvivel när han först tog emot uppenbarelsen, även hans sista stunder före bortgång beskrivs av förvanskarna på ett olämpligt sätt.

Hurdan var då profeten Muhammed(s) enligt Koranen och samstämmiga hadither? En person som mötte tragedier och motgångar sedan sin barndom, mötte hataktioner från sina fiender[3] som torterade både honom och de frösvarslösa anhängarna. Han var den store profeten som fick börja ensam och sedan sprida monoteismen världen över. Han som beskrevs av de bibliska profeterna som den profet som inte skulle knäckas eller mjukna framför fienden som omgav honom.[4] Trots att han slutligen vann över de som förföljt muslimer och regerade över hela Arabien och lät dem vända sig till Gud valde han att inte hämnas på sina fiender.

Han var den hängivne tjänaren som vakade nätterna tillbedjande sin Älskade Skapare. Den kärleksfulle som plågades av att se folk lida i sin ignorans. För att inte folk lida av hunger skänkte han sin mat och var ibland dagar utan någon mat. För att rädda mänskligheten offrade han både sig och sin avkomma, de rättmätiga efterträdarna, vilka kämpade och mördades för att lysa mänsklighetens väg.

Dessa rader är subjektiva för den som inte känner Profeten därför uppmanas muslimer så väl som icke muslimer att kritisk gå genom artiklar som rör Profetens personlighet, inte minst under menyn Karaktären.[5]

 

[1] Se exempelvis artikeln om Förtalen mot profeterna David och Salomon, under Förtalen i menyn.

[2] Profetens testamente I:

http://imamalicenter.se/sv/content/profetens-testamentet-i-profeten-sade-h%C3%A5ll-er-vid-koranen-och-vad

Profeten påbjuder: håll er vid Koranen och Ahlulbayt (profetens dotter och De tolv imamerna)

http://imamalicenter.se/sv/content/profetens-testament-ii-p%C3%A5bj%C3%B6d-profeten-muslimerna-att-h%C3%A5lla-sig-fast-vid-ahlulbayt

Koranen bör tolkas i enlighet med vad Ahlulbayt lär:

http://imamalicenter.se/sv/content/kan-vi-f%C3%B6rst%C3%A5-koranen-och-islam-utan-ahlulbayt

 

[3] Arikelen Profetens fiender ger en kortfattad bild om några bland hans fiender.

[4] Läs gärna de bibliska profetiorna om honom under Vittnesbörden i menyn.

[5] https://www.profeten.net/Muhammed/karaktaren/

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *