Profetens första yrke och hans bibliska titlar

Profetens första yrke och hans bibliska titlar

Trots att Abu Talib var en av Quraysh-stammens ledare, räckte hans inkomst inte till för att försörja sin familj.  När profeten Muhammed (s) var i mogenålder, var han naturligtvis hängiven att hitta ett arbete för att lätta den tunga bördan som vilade på sin farbrors axlar. Betraktaren kan, utifrån Profetens val av sitt första jobb, inse hans intresse och personlighet.

Eftersom den sin siste och störste profet hade utvalts och sänts till hela mänskligheten, krävdes det också ett unikt ledarskap. Ett ledarskap som kunde bekämpa en enorm mängd vidskepliga föreställningar och felaktiga traditioner som härjade under medeltidens mörker, vilket var rådande världen över. Han var en ledare som skulle börja ensam och omvandla en hel nation och en hel värld. Kampen skulle inte vara lätt då de trotsiga avgudadyrkarna, som imiterade sina förfäders vanor, skulle påstridigt försöka förgöra honom och hans heliga budskap. Därför inspirerade Gud honom att bli en herde, ett yrke som befriade honom från stadens oväsen och de tvister och osedligheter som folket hade försjunkit i. Samtidigt lät detta arbete honom att begrunda Guds skapelse, som fick upplevas utan några störande element eller händelser.

Således påbörjade profeten sitt första arbete som herde. Han tog hand om sina släktingars och andra folks fårflock och förde de utanför Mecka. Sin välförtjänta lön lämnade han till sin farbror.[1] Under denna period manifesterades många av hans högaktade egenskaper för allmänheten. Tillförlitlighet och omsorgsfull behandling av folks tillhörigheter var bland dem viktigaste karaktärsdragen. Han rörde aldrig fårens mjölk eller ull. Trots sin unga ålder blev han känd och kallad av Meckas folk för Muhammed den trofaste den sanningsenlige (الامين الصادق).[2]

[1]Siret Ibn Hisham, Vol. 1, s. 167-183

[2]Siret Ibn Hisham, Vol. 1, s. 167-183

Profeten Muhammeds (s) unika namn och den nämnda titeln han blev känd under, finns beskrivna i Uppenbarelseboken. Läs vidare under Vittnesbörden i vår meny.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *