Profetens kyskhet

Profetens kyskhet

Vid tonåren, när människan börjar mogna finner hon sig plötsligt vara i en stormig period av sitt liv. Efter att ha passerat barndomen finner personen sig framför en del faror som blir aktuella. Under denna kritiska period möter man många nya uppmaningar utan att ha haft några tidigare erfarenheter av. Tonåringens instinkter pressar individen att försöka tillfredsställa de nya behoven. Det är då enkelt för varje person att falla i förbrytelser och förorena sig genom att falla i lustarnas förödande lågor.

Om inte tonåringen får hjälp och vägledning av en omsorgsfull lärare, eller själv inte försöker kontrollera och begränsa sina instinkter, kommer personen givetvis att falla i den fruktansvärda eländiga avgrunden som hindrar denne från att uppnå lycka och välstånd för resten av livet.

Profeten levde i en kraftigt förorenad miljö, i en atmosfär som förmörkades av alla typer av moraliska brott. I ett samhälle vars folk hade förfallit i lustdyrkan, något som medfört att mentaliteten hade ändrats och majoriteten, unga såväl som gamla, strävade ständigt efter skamliga och lösaktiga relationer. Det moraliska förfallet hade gått så långt att Mecka var fylld med prostituerade kvinnor som flaggade sina hus för att markera sina jobb.

Profeten växte upp i detta oanständiga och stinkande samhälle, som hade förgiftat majoriteten, utan att han själv påverkas det minsta av orenheten som omgav honom. Detta är förstås något som betraktaren bör begrunda, inte minst när Profeten gifte sig först vid 25 årsålder. Ingen hade någonsin iakttagit någon omoralisk handling utföras av honom. Både hans vänner och hans fiender betraktade och beskrev honom som idealet som personifierade kyskhet och dygd.

En poesi vid bröllopet vittnar också om detta:

”O Khadija, du har upphöjts bland folket

Stolt bör du vara över den ädla maken

Den upphöjde som gestaltar kyskheten 

Mohammed, den makalöse bland mänskligheten[1]

 

En annan poet reciterade:

Om Muhammed skulle vägas mot hela skapelsen skulle han tyngre väga. Quraysh-förebilden är han med de uppenbara dygderna.” [2]

Islamhatare försöker måla profeten som en person vilken strävade efter sina sensuella begär. Det som vi här vill påpeka att historiker är ense om att Profeten endast var gift med en kvinna som dessutom var äldre än honom.  Frågan som varje person bör fundera över: Varför en person som är känd för sin kyskhet, endast gifter sig med en äldre dam och lever med henne i 28 år tills makan går bort, gifter sig senare med flera andra kvinnor?

Den som vill undersöka frågan logiskt finner att en sådan person inte kan ha gift sig på grund av några sensuella relationer utan hade andra ändamål, inte minst med tanke på att de flesta kvinnorna var änkor eller äldre. Läs gärna vidare artikeln Profetens fruar och historian som domare. Samt: Hur gammal var Aisha när Profeten gifte sig med henne?

[1]Bihar ul-Anwar, Vol. 16, s. 3, Tarikh Alyaqubi, Vol. 2, s. 15

[2]Bihar ul-Anwar, Vol. 16, s. 74.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *