Profeten Muhammeds namn och titel i Uppenbarelseboken!

/
Profeten Muhammeds namn och titel i Uppenbarelseboken! Uppenbarelseboken,…

Israeliter, eviga förbundet och han som folken väntar på

/
Förbundet med Israelsbarn skall upphöra, när Guds sändebud…

Profeterna Moses, Jesus och Muhammeds skrifter

/
Guds glans från Mecka I 5:e Mose boken kapitel 33 läser…

Israelsbarn har förbundet tills profeten kommer!

/
Förbundet med Israelsbarn skall upphöra, när Guds sändebud…

Den helige profeten från Mecka paran

/
Guds glans från Mecka I 5:e Mose boken kapitel 33 läser…

Alla nationer skall bli Abrahams barn

/
Alla nationer skall bli Abrahams barn I gamla testamentet…

Den utlovade profeten del I

/
Är den utlovade profeten fån israeliterna? Profetiorna…

Den utlovade profeten II

/
Kan den utlovade profeten vara Kristus? Jesus Kristus kan…

Den utlovade profeten III

/
Vad säger oss ”Bröders led”? Efter denna kortfattade…