Vikten av källkritik

/
Bibelläsaren som möts av anklagelser, bl.a. de som lyftes upp…