Viktigt om profetiorna

Termen profetia refererar till något okänt, oftast om framtiden, som berättas av en profet. Profetior kan också inkludera fakta och skildringar om tidiga nationer men som folk under profeterandet inte har något vetenskap om. Koranen och profeten Muhammeds (s) profetiska uttalanden informerar både om framtiden men likväl om den okända historian. Den information som vi här avser presentera har inte varit känt för folk under 600-talet och har således varit ett svepskäl som kritikerna använt för att klandra Profeten eller Koranen.

Som objektiv läsare kan man tänka sig att historiska fakta som vi idag vet vara fakta och folk under profetens tid inte hade något vetskap upp kan i själva verket vara något som profeten fått kännedom om genom vissa okända individer som satt på dessa kunskaper. Denna invändning är intressant och försvinner när man analyserar profetiorna som koranverser eller profetens uttalanden har informerat oss om. Den som objektivt läser dessa profetior kommer tveklöst att inse att den man som tillbakavisade vissa bibliska berättelser eller vissa detaljer i en del skildringar samt talade om andra nationer och händelser i framtiden inte var någon vanlig människa utan en profet.

Vi välkomnar och ser fram emot samtliga synpunkter som läsaren vill dela med sig. Vårt syfte är att skriva något som är korrekt och kritik mot det som vi skriver kan antingen vissa dess svaghet eller styrka. Detta implicerar att innehållet som denna hemsida erbjuder utvecklas mot det bättre.

Profetian om profetens farbror!

Profetian om profetens farbror! Känd som Abu Lahab var han den farbroder som mest av alla andra kritiserade profeten och anklagade därmed sin brorson för att ha börjat ljuga. Profeten var mild mot sin farbror trots den fortsatta aggressionen som denne visade honom. När profeten stod bland folk och predikade islam stod Abu Lahab också […]