Profetian om profetens farbror!

Profetian om profetens farbror!

Känd som Abu Lahab var han den farbroder som mest av alla andra kritiserade profeten och anklagade därmed sin brorson för att ha börjat ljuga. Profeten var mild mot sin farbror trots den fortsatta aggressionen som denne visade honom. När profeten stod bland folk och predikade islam stod Abu Lahab också där och sade ” Tro inte på honom, jag är hans farbror och vittnar om att han ljuger!” Han var också bland de som kastade stenar på profeten.

Följande verser som utgör kapitel 111 i koranen utlovar både profetens farbror och hans fru Um Jamil helvetet:

”Huggna är Abu Lahabs händer och huggen är även han själv, Vad hjälpte honom hans rikedomar och allt vad han har förvärvat. Han skall brinna i en eld med blossande lågor och hans hustru bärande på ved med ett tvinnat rep om sin hals.”(111:1-5)

Abu Lahab dog cirka 14-15 år efter denna uppenbarelse; varken han eller hans fru blev muslimer. De fortsatte klandra profeten när de kunde spela muslimer och genom sin påstådda konvertering ifrågasätta islam och profetens sanningsenlighet.

Det fanns många andra som förnekade profeten och till och med mördade muslimer men det är sällan Koranen implicit meddelar att dessa inte kommer att bli muslimer. Profetens farbror Abu Lahab och Welid Ibn al-Mughirah i två olika separata korankapitel utlovas helvetet. Koranen tillägnar hela 15 verser för att beskriva den sistnämndes villfarelse och det straff som väntar honom:

”Lämna mig och den jag skapat ensam. Och gav honom stora rikedomar och söner [som står honom] till tjänst[…]Honom skall Jag låta brinna i helvetets eld[…]”(74:11-26)

Welid levde cirka 13 år efter det att dessa verser uppenbarats men han fortsatte förneka profetens sanningsenlighet. Han kunde spela muslim och låta de nyss citerade verserna uppfattas som felaktiga profetior; men det gjorde han inte.

Det är intressant att jämföra dessa tre personer med Abu Sufyan vilken var den som ledde kriget mot islam. Han blev muslim cirka tre år innan profetens bortgång och började leda krigsföring inifrån islam tills hans avkomma lyckades kapa islam och styra dess samhälle. Hade koranen utlovat att Abu Sufyan inte blir muslim eller är dömd till helvetet skulle hans konvertering idag kunna används av islamkritiker.

Den objektive läsaren bör fundera över hur kan en person döma sin farbror och fler andra personer till helvetet men inte Abu Sufyan som var och förblev islams största fiende? Beror det på något annat än att han var en profet och att koranen därmed är från Gud för vilken dåtid och framtid inte existerar. Därför kan Hans sändebud se vilka kommer att förneka tills de går bort och vilka är de som kommer att spela muslimer?

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *