Vikten av källkritik

Bibelläsaren som möts av anklagelser, bl.a. de som lyftes upp på denna hemsida,[1] är pliktig att vara källkritisk oavsett om personen är en troende eller ateist. En normal människa som tar ställning är också skyldig att ha en välgrundad bedömning.

Den som tror på bibeln befinner sig framför en tydlig paradox: Skall man lita på Bibeln eller dess profeter? På vilka grunder väljer Gud sina profeter? Hur skall vi lita på bedragare,[2] mördare[3], giriga, osedliga[4] individer och dessutom tro att det som dessa individer säger eller skriver är Guds inspirerade ord?

Det sunda förnuftet kräver att en person skall vara den mest tillförlitlige för att kunna vara Guds kanal och därmed accepteras som profet. Hur skall vi kunna tro att det som profeten David skrev i psaltaren var ifrån Guds inspirerade ord?

Den högst tillförlitlige i världen är den som är kandidaten att ta emot Guds ord och sedan tradera det till mänskligheten. Det är orimligt att Gud skall välja den som är mindre pålitlig framför den som manifesterar den högsta form av trovärdigheten. Inte heller låter det rättvist att Gud väljer en lösaktig individ som sin representant och sedan kräva från mänskligheten att tro på honom.

Den troende blir chockerad när denne läser de brott, bland annat svek, mord, sexism etc., som profeten David påstås ha begått enligt Bibeln. Om vi skall anta att djävulen också har representanter, hurdana förväntas sådana personer vara? Den som trots allt tror på att dessa profeter verkligen var sådana brottslingar, gör det bara på grund av att det står i Bibeln. Han eller hon har svårt att acceptera att bibeln innehåller fel och därför tvingar de sig att tro att de bibliska profeterna inte bara felade utan begick de största brotten. Men då bör personen tänka över om det ens är möjligt att Gud kräver att vi skall tro på svekfulla personer som Hans ombud, vilka vi måste lita på.

Hur kan den förnuftige individen anta att en lösaktig individ är Guds kanal som lär oss leva ett nobelt liv som leder oss till den eviga lyckan? Hur kan man lämna sitt liv i sådana människors händer genom att grunda ens liv efter det bok som dessa skrivit?  Den som i alla fall vill tro på sådana personer är Guds profeter bör tänka om han kan anförtro eller skänka dem något världsligt, exempelvis en större summa pengar eller kanske ett hus, om den bibliske David skulle kräva? Plötsligt börjar personen fundera. Kan jag verkligen anförtro David mina kronor? Förmodligen kommer personen att vägra eftersom hon är omedveten om att hon har sitt hjärta där hon har sina skatter, såsom Kristus(f) lär.[5] En sådan person tror i själva verket inte på något liv efter detta, därför bryr denne sig inte om vem guiden mot världen ”som inte finns” får vara. Därför bör en sådan människa uppdatera sin kompass och se om den verkligen pekar mot Gud eller världen.

Avsikten med denna hemsida är att erbjuda läsaren en tvåfaldig tjänst. Artiklarna visar att det finns olika bilder av den siste Profeten. Den bild som denna försöker visa innehåller följande kriterier:1)Innehållet är i enlighet med Koranen eller åtminstone inte motsäger den. Detta eftersom Koranen är utan tvekan den bok som inte ändrats och kan därmed vara mer pålitlig som källa än texter som författades ett par hundar år därefter under umayyaderna och abbasidernas. Muslimen har utöver detta en annan viktig anledning att inte avvika ifrån Koranen eftersom han eller hon anser att denna bok är från Gud. 2) Hemsidan tar upp kritiska frågor och diskuterar de på ett förhoppningsvis vetenskapligt sätt.

Artiklarna på denna hemsida läsas antagligen i första hand av muslimer och andra som är intresserade av att få lära känna islams profet. En del som är islamfientliga eller åtminstone islamkritiska kommer också att läsa dess innehåll. Förhoppningsvis läser den sistnämnda dessa rader för att få en bredare och djupare bild av islams profet. Vårt ödmjuka råd till dessa respekterade läsare är att vara neutrala i den mån de kan tills de på goda grunder kan ta ställning för eller mot islam och dess profet.

 

[1] Under denna kategorin Förtalen

[2] Då Profeten Jakob ankalagas att, tillsammans med sin hans mor, ha lurat sin far Isaak och fått profetskapet istället för sin store bror.

[3] Moses Anklagas för mord och order om mord på tiotusentals oskyldiga inte minst barn och foster.

[4] Då Både profeterna Salomon och David beskrivs som tjänare för sina lustar.

[5] Matt 6:19-21

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *