Den förislamiska världen

Den förislamiska världen

Gud har sänt tiotusentals profeter till olika nationer.  Mes tiden hade den gudomliga läran som uppenbarats för olika folk avvikit från den ursprungliga läran.

Under den förislamiska eran led folk världen över av eländiga omständigheter. Mänskligheten levde i mörker ideologiskt, socialt, ekonomiskt, kulturell, moraliskt, religiöst och rättsmässigt. Alla nationer plågades av olika svårigheter, men generellt hade människorna vidskepliga föreställningar, irrationalitet, brutala sociala traditioner.

Korruptionslågor flammade. Både religiösa och icke-religiösa människor led av olika irrationella föreställningar. Vidskepelser och falska åsikter styrde och härjade mänskligheten, inte minst i religionens namn. Många dyrkade idoler, eld, kor, stjärnor och andra föremål. Mänskligheten hade sjunkit: skamligt nog hade somliga börjat dyrka manliga och kvinnliga könsorgan.[1] Denna moraliska och andliga korruption och tillbakagång, samt andra perversa avvikelser som hade spritt sig överallt medförde också andra avskyvärda beteenden.  I själva verket hade mänskligheten ställts på randen till avgrunden av total förstörelse!

Moses (f)[2] gudomliga lära som var ett ljus som skulle genomsyra judarnas liv och skänka de ett harmoniskt liv hade omvandlats till dogmer, stränga regler, föreskrifter och ytliga principer. Hans andliga lära hade omvandlats till en materialistisk lära som tyngde ned judarnas liv. Beklagligt nog hade kristendomen, som bekämpat världsligheten och betonat den moraliska och andliga utvecklingen, ändrat karaktär genom det kristna prästerskapet och förvandlats till instrument med vilket de styrde folk. Prästerskapet hade blivit som ett svärd hållet mot lekmännens hals. Utöver detta saknade kristendomen fullständiga och heltäckande lagar som kunde organisera individen, familjen och samhället. Därmed var kristendomen inkapabel att befria den plågade mänskligheten och erbjuda den en välgrundad ideologi som räddning.

I en sådan värld och i ett av dess mörkaste hörn lyfte Profeten islams fana och började tala om och försvara principer som räddade mänskligheten från dess mörker. Profeten kämpade för rättvisa, för mänskliga rättigheter, även för djurens rättigheter, om familjen, kyskheten, om tolerans, om plikten lära sig och sedan sprida kunskap osv. principer för vilka vi ägnar olika artiklar under menyn Profetens islam.

[1]Will Durant, The Story of Civilization, Vol. 1, s.95, 301, Vol. 4, s.304, Vol. 7, s.95.

[2] Förkortning: frid vare med henne/honom

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *