Viktigt om förtalen mot profeterna

Viktigt om förtalen mot profeterna

De flesta profeter, om inte alla, har anklagats för olika brott, bland annat naiva beteenden, omoraliska gärningar eller andra brott som inte kan förväntas av en sund människan. Den som läser och analyserar noga inser snart att förtalen är fabricerade och oftast tydligt orimliga. Nedan tas några av anklagelserna upp; läsaren inser nog profeternas oskyldighet och därmed även sin plikt att försvara dessa heliga män som samhällen idag behöver.

Anklagelsen mot Profeten Noa

Många grovalkoholister eller fulla människor ses skoja, skrika, gråta, skratta eller bråka. Men hur oftast ser vi att de klär av sig helt? Följande förtal är bland de anklagelser som finns i Bibeln:

”Noa var åkerbrukare, han var den förste som anlade en vingård. 21När han drack av vinet blev han berusad och låg naken i sitt tält. Och Ham, Kanaans far, såg sin far ligga där blottad och gick ut och berättade det för sina bröder. Då tog Sem och Jafet en mantel, lade den på sina axlar och gick baklänges in och höljde över sin far; de vände bort ansiktet, så att de inte skulle se sin far blottad.  När Noa sedan vaknade upp ur ruset och fick veta vad hans yngste son hade gjort honom sade han: ”Förbannad skall Kanaan vara och den uslaste slav åt sina bröder.” (1Mos 9:21-25)

Hur kan det som inte förväntas av vanliga personer utövas av en sådan äldre profet vilken predikade och kämpade i hundratals år för sina medmänniskor? Varför skall han uppfinna och dricka vin? Varför skall han dricka tills han blir medvetslös? Vad är Hams brott, mer än att berätta för sina bröder det som hänt, förmodligen för att lösa problemet? Varför straffas inte bara Ham, utan hela hans avkomma Kanaan?

Svaret på sista frågan är egentligen anledningen till skymfen mot Noa frid vare med honom. Rabbiner eller andra som ligger bakom förvanskning av de bibliska texterna tillskrev osedligheter sina fiender, i det här fallet är måltavlan Kananéer som bodde och bor i Palestina och israeliter var i strid med. Det finns andra liknande fall där andra rivaler beskrivs som avkomma från incestrelationer.

 

Profeten Lot och hans döttrar

Efter att Gud straffat de orättfärdiga bland andra Lots fru och räddat hans två döttrars, berättar bibeln om en satanistisk anklagelse mot en helig person och hans ädla döttrar:

”Lot lämnade Soar och slog sig ner i bergsbygden tillsammans med sina båda döttrar… Då sade en dag den äldre dottern till den yngre: ”Vår far är gammal, och det finns inga män här i landet som kan göra oss med barn på vanligt vis. Vi ger vår far vin att dricka och sedan ligger vi med honom. Så skaffar vi barn genom vår far.” (1Mos 19:30-32)

Det verkar inte finnas några män kvar på jorden och dessa två döttrar skall lösa problemet med hjälp av sin gamla och dygdige far, och båda skall få barn. Hur skall profeten eller åtminstone den noble människan som tillbringat livet i dygdigt handlande och predikningar begå ett sådant brott? Problemet löser de enkelt med något magiskt vin:

”När det blev kväll gav de sin far vin att dricka, och sedan gick den äldre systern in till honom och låg med honom, och han märkte varken när hon lade sig eller när hon steg upp.” (1Mos 19:33)

Vinet verkar nästan ha dödat honom eller åtminstone är han helt avsvimmad, men påstås samtidigt ha haft ett fullbordat samlag. Vidare:

”Nästa dag sade den äldre systern till den yngre: ”I natt låg jag med vår far. Vi ger honom vin att dricka i kväll också, sedan kan du gå in och ligga med honom. Så skaffar vi barn genom vår far.” (1Mos 19:34)

Lägg märke att de är i en grotta enligt bibeln och trots att de hade planerat detta tillsammans vet den yngre syster inte något om vad som hänt och får ta reda på nyheterna först dagen därpå. Vad var den yngre systern när ”de” gav honom vinet? Det finns flera frågor som man kan fortsätta ställa, något som avslöjar att hela berättelsen är påhittad. Dagen därpå köper de av samma magiska vin och stackars fadern verkar inte ha lärt sig någon läxa från gårdagens knep:

”De gav sin far vin att dricka den kvällen också, och den yngre systern låg med honom, och han märkte varken när hon lade sig eller när hon steg upp. Så blev Lots båda döttrar havande genom sin far.” (1Mos 19:35-36)

Jaha, så det var så det gick till. Återigen samma frågor att fundera över som i första dotterns fall, inte minst omöjligheten att någon svimmad kan ha ett fullbordat samlag. Utöver problemen som nämnts ovan, vilka bör avslöja de ondskefulla skurkarnas spår i dessa fräcka förtal mot heliga personer, finns det andra tydliga indikationer:

”Den äldre födde en son, som hon gav namnet Moab, och han blev stamfar till våra dagars moabiter. Också den yngre systern födde en son; hon gav honom namnet Ben-Ammi, och han blev stamfar till våra dagars ammoniter.” (1Mos 19:37-38)

Anklagelserna ovan riktar sig till profeterna men målet verkar i slutändan vara att kränka olika stammar. I Lots fall handlar om det om två bland många stammar mot vilka israeliterna stred. Det finns också anklagelser som avser klandra profeterna själva.

Förtalet mot Abraham och hans fru

Abraham som sedan ung ålder kämpade för Guds sak och tvingades lämna sitt land för Guds närhet utvandrar efter några decenniers kamp till Egypten:

”Det blev hungersnöd i landet. Den blev så svår att Abram måste bege sig till Egypten för att bo där en tid.  När han var nästan framme sade han till sin hustru Saraj: ”Du är ju en vacker kvinna. När egypterna får se dig och förstår att du är min hustru dödar de mig och låter dig leva.  Säg därför att du är min syster, så kommer allt att gå mig väl tack vare dig, och jag får leva.”

När Abram kom till Egypten såg egypterna att Saraj var en mycket vacker kvinna. Också faraos hovmän såg henne och prisade hennes skönhet inför sin herre, och så blev hon förd till faraos hov. Abram behandlades väl tack vare henne: han fick får och kor, slavar och slavinnor, åsnor och kameler.

Men Herren lät svåra plågor drabba farao och hans hov för Sarajs, Abrams hustrus, skull. Då kallade farao till sig Abram och sade: ”Vad är det du har gjort mot mig? Varför talade du inte om för mig att hon var din hustru? Varför sade du att hon var din syster, så att jag tog henne till hustru? Här har du din hustru. Ta henne och gå!” Och farao befallde sina män att föra Abram ut ur landet med hans hustru och allt han ägde.”(1Mos 12:10-20)

 

Följande är några frågor att reflektera över: Vad är det som lyser upp hela Egypten och låter dess folk förtrollas av den obeskrivliga skönheten? Vad är det för spioner som iakttar alla skönheter och sedan rapporterar de unika till farao? Farao blir otålig och skickar genast efter henne. Vad är det för man som accepterar att hans fru blir medel för hans rikedomar? Hur kan han riskera sin fru bara för att komma till Egypten? Utöver naiviteten som finns i berättelsen går berättelsen inte ihop med Saras ålder. När en människa blir äldre förlorar hon också sin skönhet och styrka. Beskrivning ovan borde handla om en makalös skönhet som mänskligheten sällan får åskåda. Hur gammal kan en sådan kvinna vara?

Om vi räknar ut Saras ålder överraskas vi av att hon inte var någon ung dam. När paret var i Egypten är hon 40+. Abraham (f)[1] är tio år äldre än sin fru Sara se 1Mos 17:17 och enligt 1Mos 12:4 är han 75 när han drog ut från sitt land Haran i Irak mot Kanaan. Hans fru var hela 65 år gammal när de började sin utvandring. Men det lustiga är att hon inte var bara 65 utan hon var ca 75, eftersom de inte skyndade direkt till Egypten utan bor ett tag i Sikem och bygger ett altare åt Herren där (1Mos12:7). Sedan flyttade han till Betel och där bodde han också ett tag. Sedan flyttar de till sydlandet (12:9) för att vänta där tills det hungersnöd och först då vandrar de mot Egypten och när de blir utvisade därifrån får han en slavinna Hagar från Sara för att få barn med henne vilket han får. När Abraham får sin son Ismael med Hagar är han 86 år gammal (1Mos 16:16). I Egypten måste Abraham vara 80-85 år gammal och Sara den påstådda ”systern”10 år yngre.

Samma skamliga berättelse förtalas profeten Abraham och hans ärade fru Sara när de är ännu äldre:

Abraham flyttade ner mot Negev, till trakten mellan Kadesh och Shur, och en tid bodde han i Gerar. Där sade han om sin hustru Sara att hon var hans syster. Avimelek, kungen i Gerar, lät då hämta henne till sig.(1 Mos20:1-2)

Det här skedde efter att Gud hade lovat Abraham att få en son med Sara och först där fick hon heta Sara istället för tidigare Saraj. Så hon måste ha varit havande här och hon är inte mindre än hela 90 år gammal. Den som vill envist försvara Bibeln istället för att försvara logiken och i detta fall profeten Abraham kommer att påstå att på den tiden levde de längre och höll därmed sin skönhet under en längre. En sådan individ är lik muslimen som försvarar Bukharis hadithsamling trots att den i flera avseenden går mot Koranen och sunt förnuft. Att Sara behöll sin skönhet är ett resonemang som motsäger bibeln själv inte minst på grund av Sara och Abrahams reaktion:

Då föll Abraham ned på sitt ansikte och log, ty han sade vid sig själv: “Skulle barn födas åt en man som är hundra år gammal? Och skulle Sara föda barn, hon som är nittio år gammal?” (1Mos 17:17)

Därför log Sara för sig själv och tänkte: ”Skulle jag upptändas av lusta nu när jag är vissnad och min man är gammal?” (1Mos 18:12)

Båda ler och ser detta som en omöjlighet medan den envise som trots allt acceptera den ologiska anklagelsen mot vår fader Abraham, försöker ivrigt att försvara Bibelns autenticitet. Detta eftersom personen tror på Bibeln mer än dess profeter och därför tvingas personen att hitta bortförklaringar som denne inners inne inte tror på.

[1] Står för frid vare med honom/henne

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *