Profeten och strävan efter det goda

Den sista profetens uppgift

Versen nedan beskriver Profetens uppdrag sådan som de bibliska texterna beskrivit:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبىِ‏َّ الْأُمِّىَّ الَّذِى يجَدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فىِ التَّوْرَئةِ وَ الْانجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنهْئهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَ يحُلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَ يحُرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَئثَ وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلَالَ الَّتىِ كاَنَتْ عَلَيْهِمْ  فَالَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ وَ عَزَّرُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ اتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِى أُنزِلَ مَعَهُ  أُوْلَئكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ De som följer Sändebudet, den olärde Profeten, som de finner beskriven i Tora och Evangeliet; han anbefaller dem det önskade och avråder dem från det avskyvärda och tillåter för dem det goda och förbjuder för dem det onda. Och han avlastar dem deras bördor och bojorna som har bundit dem. De som tror på honom och ärar honom och stöder honom och följer ljuset som nedsänts med honom, dessa är de lycksaliga (7:157)

Vilken sund människa som helst instämmer att dessa uppgifter som tillskrivs profeten är beundransvärda. Oenigheten som uppstår mellan muslimer och icke muslimer är ontologisk, det vill säga vad är det goda? Vad är det onda? Vad är bojorna? Vem skall tolka dessa termers innebörd, en icke muslim? Eller en muslim? Vilken muslim i så fall?

Den icke som betraktar Profetens rekommendationer, förbjud och påbjud inser antingen direkt eller efter en analys och studie att det bara är gott som profeten lärt ut. Det goda/onda är dels det människors intuition inser och dels det subjektiva, lagar och uppfattningar som olika religioner och kulturer har olika åsikter om. Islam förbjuder alkohol, något som övriga samhällen exempelvis USA och Sverige förgäves försökte förbjuda. Affischen nedan användes inför omröstningen och speglar en tragisk verklighet som samhället led och lider av.

Avlöningsafton_-_Rösta_ja!_1922

Alkohol är tydligen en dryck som förstör människan, belastar och binder henne med bojor. En dryck som dödar familjen såväl som samhället. Ingen behöver vara muslim för att inse detta. Men är det en slump att just det islamiska samhället eller även muslimerna i ett icke islamiskt samhälle fått ta minst skada av denna dryck? Islam har befriat de samhällen som följer den från alkohol. Faktum är att islam började i ett samhälle som led av alkoholism men lyckades stoppa förbrukningen. Islam förbjöd inte bara muslimen att dricka utan även att tillverka, bära, sälja alkohol och även att sitta vid ett bord där alkohol drycks.

Alla vill vara friska och inte få sjukdomar, men den som kan bäst hjälpa dem är experten som föreskriver vad klienten måste tänka på när hon, äter, sover, jobbar osv. Profetens roll är som läkaren vilken vandrar runt för att med sin andliga läkarkonst hjälpa sina patienter att vända sig tillbaka till sin Skapare.

En annan lag som underlättar ett dygdigt och tryggt liv i ett samhälle är plikten och påbudet att ” rekommendera det önskade och varna från det avskyvärda”(الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر). Denna plikt omringar ondskan och dess förövare. Meningen är att alla individer i det humana samhället skall stå sida vid sida mot varje medlem som begår brott. Hur tryggt är inte detta samhälle? Problemet som hade drabbat den islamiska världen, bara 50 år efter Profetens bortgång, var att denna plikt hade ignorerats helt. Tyrannen Yazid överträdde de universella liksom de mest givna islamiska förskrifterna. Han dödade oskyldiga, drack sprit och ingen vågade kritisera honom för detta. Han attackerade Medina där hans soldater under tre dagar fick tillstånd från honom att döda, våldta och stjäla. Sedan marscherade hans arme mot Mecka och attackerade Kaba med katapult.  Det paradoxala var att han handlade, beordrade och lyddes i egenskap att vara ”kalif” dvs. Profetens efterträdare. Frågan som varje muslim bör fundera över är: Vad Yazid och hans far Muawiya efterträdde profeten i? Profetens kunskap eller hans fromhet? De dygdiga karaktärsdragen eller hans kärlek till mänskligheten? Gudsfruktan och viljan att tillämpa Guds vilja på jorden? Faktum är att dessa tyranner, Yazid liksom sin far, i själva verket inte kunde efterträda profeten i något av hans karaktärsdrag. Dessa var hans motpol i allt och därför fyllda av hat mot honom, hans familj.

Att muslimer lät sig styras av tyranner var möjligt först när muslimer gav upp plikten att påbjuda gott och förbjuda ont. Katastrofen bestod i att majoriteten som konverterade till islam såg Yazid som presentat för islam och dess profet.  Den islamiska världen hade förstörts och islam presenterades såsom den Umayyadiska dynastin med Yazid i toppen ville. Därför ser vi att Profetens dotterson, Imam Hussein, beskriver att han inte är någon rebell utan endast någon som vill tillämpa plikten att fördöma det onda och föreskriva det goda. ”Visserligen har jag rest mig sökande reform i min morfars nation.” Den islamiska världen hade gått långt, väldigt långt från Profetens islam. Vad är mer ont än att ondskan själv kallas för Profetens efterträdare och massakrerar Profetens avkomma och förslavar dem?

Islams budskap till människan är uppriktighet, kärlek, liv, aktivism, rättvisa, förnuftsenlighet och andra egenskaper som varje individ efterlängtar. Profeten var själv en personifiering av de principer som han predikade, såsom det framgår av en rad artiklar på denna hemsida.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *