Islams budskap och profeternas uppdrag

Vad är islams budskap?

Den som begrundar hundratals koranverser som belyser profeternas och därmed islams budskap och jämför detta med Profetens och hans rättmätiga efterträdares levnadssätt inser att deras liv var en personifiering av Koranens budskap. Dessa heliga personers mål var att rädda och hjälpa människan ut från mörkren och ta i hennes hand för att frälsa och leda henne mot ljuset. Det gudomliga budskapet är nödvändigt för ett evigt lyckligt liv som varje människa efterlängtar. De som inser detta och brinner för sina medmänniskor är heliga individer som offrar allt för att förmedla och bevara ett sådant budskap från förvrängning. Förföljelser och mord var något som profeterna och deras anhängare fick utså på grund av sin kärlek till Gud och således till medmänskligheten.

Profeternas uppdrag

Versen nedan nämner att islams budskap är att väcka människan till liv:

 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّـهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ O ni som ha kommit till tro, svara Gud och sändebudet när han inbjuder er till det som upplivar er! Och inse att Gud Är emellan individen och hennes hjärta och det är Han som ni skall församlas till. (Koranen 8:24)

Profetens uppgift är att kalla människan till det som låter henne blomstra både andligt och rationellt och därmed rädda henne från den andliga döden. Den kristne är bekant med dessa tankar, inte minst eftersom Kristus enligt Matteus 8:22säger: ”Låt de döda begrava sina döda, och följ mig”. Även Joh. 6:34 där Jesus säger att han är livets bröd och i samma evangelium 14:6 säger han att han är vägen sanningen och livet. Dessa verser beskriver tydligt att han är vägen som människan måste fara för att komma fram till målet det vill säga Gud själv som sänt Kristus. Den som vänder sig till Profeten har kommit till det som släcker ens törst och hunger vilka driver en att längta efter och sträva mot sin Herre.

Människans förnuft visar henne att denna fantastiska värld inte kan vara meningslös tillkommen och att hon är pliktig att följa sina intuitiva principer och förnuft som bugar för och leder henne till Skaparen. Förnuftet ensam kan inte förstå allt inte minst eftersom det endast är begränsad till den fysiska världen. Därför sänder Gud profeter med uppenbarelser som bekräftar det som förnuftet och människans intuition insett samt föreskriva det som hon behöver för sin färd mot skaparen:

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَينِ‏َّ لَكُمْ وَ يهَدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ  وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ Gud vill klargöra för er och visa era föregångares vägar och vända Sig till er och Gud är allvetande, vis. (4:26)

Medan människan vänder sig bort från Gud och vill falla i världens avgrund säger Gud att Han vill vända sig till henne.

وَ اللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَ يُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشهَّوَاتِ أَن تمَيلُواْ مَيْلاً عَظِيمًا Och Gud vill vända Sig till er och innesluta er i Sin nåd, och de som följer sina lustar vill att ni skall avvika en enorm avvikelse. (4:27)

Att följa våra lustar, implicerar att avvika från förnuftet och den rena intuitionen. Något som innebär en stor avvikelse från Gud och vägen till Honom. Det är svårt att stå mot lockelser och följa det sunda förnuftet och de lagar som Gud stiftat, därför faller människan och följer det som verkar vara lätt och mest njutbar. Men ett sådant liv medför att människan förlorar sina dygder och tynger ner sig med laster. Förmodligen därför säger Gud i Koranen: يُرِيدُ اللَّهُ أَن يخُفِّفَ عَنكُمْ  وَ خُلِقَ الْانسَنُ ضَعِيفًا Gud vill lätta era laster och människan är skapad svag. (4:28)

Den som vägrar följa sitt förnuft och därmed även den gudomliga vägledningen kommer utstå plågor. Människan är svag och faller således framför vissa lockelser sedan är hon svag för att bära konsekvenserna för sina handlingar. Människan faller i depressionens avgrund som ibland resulterar självmordsförsök och även självmord. Världen är lik en åker där vi sår våra handlingar vilka vi får skörda under domedagen. Det katastrofala för henne är att de tillsynes små brott ha blivit gigantiska lågor.

Gud har genom sina profeter uppenbara t för mänskligheten att handlingars konsekvenser inte är begränsade inom vår materiella värld utan har eviga konsekvenser vilka visar sig för oss just när vi lämnar prövningens värld. Därför bör varje människa inte minst den troende att genast omvända sig från sina brott och tillbaka till sin skapare. Gud har gett oss förnuftet och vill att vi skall följa profeterna på klara grunder:

 

هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّـهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ Det är Han som nedsänder upplysande tecken över Sin tjänare för att leda er ut ur mörkren till ljuset. Och (visserligen) är Gud full av barmhärtighet och nåd över er. (57:9)

Återigen en vers som förklarar att syftet med uppenbarelsen är att rädda människan från mörkren som hon befinner sig i och vägleda henne till ljuset. Detta på grund av att Gud är barmhärtig och nådig mot mänskligheten, något som framgår av de sista orden i versen. Den som följer det sunda förnuftet lämnar tar egentligen flera steg från mörkren mot ljuset och kan tydligare inse vilka andra steg hon måste ta. Den som däremot vägrar att följa förnuftet kommer givetvis att vara kvar och lida i mörkren.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *