Plikten att vara vänlig mot unga och gamla

Ibn Abbas (r)[1] citerar från profeten (s):

”Den som inte lider med de unga och inte respekterar de gamla, är inte en av oss.” [2]

När du ser ett gråtande barn så känner du sorg, sympati och vilja att hjälpa till med något som minskar barnets sorg. Du börjar kanske skämta och leka med barnet för att glädja barnet. Det kan också hända att du möter ett litet barn som gått vilse och inte kan hitta sin familj; det enda du då tänker på är att ta hand om barnet och låta det känna trygghet.

Dessa dygdiga attityder är bland de egenskaper som Allah och Hans budbärare älskar mest och vill se den troende pryda sig med. Den troende är den vars hjärta är fullt av barmhärtighet mot människor, särskilt de fattiga, de förtryckta, små barn och de utsatta som vi måste sträcka hjälpfulla händer till. Det resulterar att Allah hjälper personen att ha ett mer framgångsrikt och välsignat liv. Han lovar dock oss störst belöning när vi under domens dag står tomhänta framför Hans Storhet.

Den största belöningen är Guds acceptans under domens dag: ”Den dag då varken rikedom eller avkomma är till nytta, undantaget den som kommer till Allah med ett rent hjärta” (26:88-89)

Profeten lär oss att vara extra hyggliga mot barnen och respektfulla mot de äldre. Dina farföräldrar och morföräldrar eller någon av dina släktingar bor kanske i ert hem. Du ser att de har blivit gamla, inte kan göra mycket och är därför i behov av all hjälp och stöd de kan få.

Någon gång i tiden tog dessa, nu föråldrade personer, hand om oss eller våra föräldrar då vi var under spädåldern. Det är givetvis sårande för dem när de tänker att de gjort allt för sina barn och barnbarn men att de inte visar tacksamhet och behandlar dem som oönskade laster. På samma sätt när vi ser de äldre på gatan bör vi inte glömma att det är dessa individer som byggt samhället som vi idag lever i och vi är därför pliktiga att åtminstone erbjuda dem vårt stöd. De känner glädje och trygghet, trots att de kanske inte tackar nej till vårt stöd, eftersom de ser att yngre människor är villiga att ta hand om och hjälpa dem.

När vi sitter med äldre människor bör vi sitta omsorgsfullt och lämna en bekväm plats för dem, när vi exempelvis är på buss eller tåg. Vi bör inte avbryta dem när de talar, inte heller får vi höja rösten framför dem. Om vi ​​promenerar med dem äldre bör vi försöka få de att gå i vår takt.

[1] R står för arabiskans Radhia Allahu Anhu och betyder: Må Gud vara nöjd över honom

[2] Tabrasi, kapitlet om respekt mot gamla.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *