Vilka är de som Gud älskar mest?

Profeten Muhammed(s) sade: ”Hela skapelsen är avhängig Gud och den mest älskade av Allah är den som gör mest nytta för Hans avhängiga.”[1]

En man frågade profeten (s): ”Vem är den som Allah älskar mest?”

Han svarade: ”Den mest nyttiga bland folk.”[2]

Dessa heliga meningar lär oss i enkla termer hur en muslim bör bete sig mot andra individer i samhället.

En självklarhet för varje troende muslim är att vara en nyttig medlem i det samhälle som denne bor i. Detta eftersom profeten lär oss att det mänskliga samhället samverkar som en enda kropp, där olika kroppsdelar har motsvarande funktioner samtidigt som hela kroppen plågas när något av organen har smärta.

Det mänskliga samhället består av olika människor som utför olika uppgifter och nödvändiga tjänster. En troende bör därför skyndsamt hitta den funktion som han eller hon kan uppfylla i det mänskliga samhällets tjänst. En bonde levererar mat, läkaren hjälper de sjuka, teologer undervisar religionen och försvarar den mot angrepp, soldaten försvarar landet, läraren utbildar osv. Dessa är få exempel som visar att varje person bör alltefter ens förmåga tjäna sin medmänsklighet.

Profeten (s) jämför det mänskliga samhället med en stor familj: ”Alla människor tillhör Allah, den Upphöjde, som älskar gott och påbjuder det som är ont. Han är mån om deras intressen och välgång, såsom en man tar hand om sin egen familj med omsorg och hjälp.”

Därför älskar Allah dem som gör gott för andra, dem som hjälper de fattiga, tar hand om dem sjuka, ger mat till de hungriga, skapar sämja bland folk, upptäcker nya botemedel, bygger skolor eller barnhem för att sköta föräldralösa barn etc. En sann troende gör alla handlingar till förmån för sina medmänniskor och är därför en effektiv resurs för sitt samhälle.

Den person som är hederlig och nyttig i samhället är därför också den som Gud älskar mest. Ett samhälle kan inte vara starkt, solidariskt och omsorgsfullt där frid och lycka råder, om inte dess medlemmar övervinner de egoistiska och skadliga intressen och därmed står medmänskligheten till tjänst.

[1] Ya’qoobi, vol. II

[2] Ibid.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *