Välvilja mot föräldrar

Gud säger i Koranen:

”Din Herre har föreskrivit: att ni inte dyrkar någon annan än Honom, och handla gott mot föräldrarna; om en av dem eller de båda uppnår hög ålder säg då inte fy till dem och banna dem inte, och tala till dem ett ömsint tal. Och sänk för dem, motiverat av barmhärtigheten, ödmjukhetens vingar och säg: ”Herre, förbarma dig över dem såsom de tog hand om mig, då jag var liten.” (17:23-24)

Om du får en gåva från en vän, kommer du givetvis att visa din tacksamhet. Likaså kommer din kärlek till din vän att växa. De personer som erbjuder dig fysisk hjälp under din uppväxt såväl som mentalt stöd under livets gång, känner du naturligtvis dig skyldig att respektera och bekänna de tjänster som föräldrarna välvilligt erbjudit dig.

Ingen har gjort, gör eller kommer att göra för dig, mer än dina föräldrar. Det är de som förtjänar, din absoluta kärlek, tacksamhet, och respekt. Det är de som stod ut och står ut med svårigheterna och tröttheten för sina barns skull.

En moder bär embryot i livmodern, livnär det från sitt blod tills hon föder barnet i obeskrivliga plågor. En mor gör allt vad hon kan för att behaga sina barn och ge dem den värme, kärlek och trygghet som de behöver. Detta är inget som hon gör motvilligt utan med en entusiasm, absolut kärlek och omsorg, vilket borde utöka respekten mot henne. Fadern ger familjen och barnen en annorlunda kärlek, värme och trygghet. Han kämpar för att kunna tillgodose familjen med mat, kläder, hem, säkerhet och allt som familjens välgång behöver.

I de inledande verserna som citerats ovan avråder Allah oss från att dyrka eller lyda någon annan än Honom; därefter beordras vi att älska våra föräldrar och erkänna deras vårdande och välvilja mot oss. Vi uppmanas att inte tala ovänligt eller såra dem, inte ens genom att sucka i protest. Respekt mot föräldrar är extra viktig när de blir äldre, eller oförmögna att tillgodose sina behov.

[Den tacksamme är den som ständigt har andra individers tjänster i åtanke. Hon har alltid föräldrars mödor som de utstått för hennes skull i åtanke. Därför försöker hon att kompensera åtminstone en liten del av det som de med all omsorg och kärlek gjort för henne. Den uppmärksamma människan är hon som inte endast beundrar de som erbjuder henne tjänster utan även andra som tjänar det mänskliga samhället. Detta eftersom den förståndiga människan ser att handen som sträcks till andra individer också vara sträckt mot henne själv. Hon känner sig därför tacksam och lojal mot hjälpare även om hon inte får deras hjälp utan andra behövande i andra världsdelar. Detta eftersom personen inser att hon är en medlem av en stor grupp som just nu kanske får hjälp i Afrika och känner därför sig skyldig att tacka den person som hjälper henens medmänniskor i en annan kontinent. Motsatsen är den som inte visar sin tacksamhet till den som hjälper världen, nationen, staden, släkten, familjen och inte ens när hon själv får direkt hjälp. Varje uppriktig människa bör därför undersöka var i denna utveckling hon befinner sig.]

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *