Inlägg av Mohammedali

Profetens kyskhet

Profetens kyskhet Vid tonåren, när människan börjar mogna finner hon sig plötsligt vara i en stormig period av sitt liv. Efter att ha passerat barndomen finner personen sig framför en del faror som blir aktuella. Under denna kritiska period möter man många nya uppmaningar utan att ha haft några tidigare erfarenheter av. Tonåringens instinkter pressar individen […]

Profetens första yrke och hans bibliska titlar

Profetens första yrke och hans bibliska titlar Trots att Abu Talib var en av Quraysh-stammens ledare, räckte hans inkomst inte till för att försörja sin familj.  När profeten Muhammed (s) var i mogenålder, var han naturligtvis hängiven att hitta ett arbete för att lätta den tunga bördan som vilade på sin farbrors axlar. Betraktaren kan, […]

Vilken Muhammed?

Vilken Muhammed? De islamiska texterna ger en inkonsekvent beskrivning av Profeten, därav en viktig fråga som var och en bör funderar över: Kan alla dessa beskrivningar vara korrekta? Varken utomstående akademiker eller lärda muslimer hävdar att samtliga berättelser är riktiga. Den bok som är oförändrad och verkligen innehåller det som den avses innehålla är Koranen. […]

Vilken islam är du för eller mot?

Vilken islam är du för eller mot? Under Profetens tid kunde ingen komma med någon annan tolkning av islam. Den enda formen av islam var ju bara profetens islam. Ifall någon hade en annan tolkning av en koranvers än Profeten själv som dessutom stod i kontrast till profetens tolkning av Koran vers, kunde någon påstå […]

Viktigt om förtalen mot profeterna

Viktigt om förtalen mot profeterna De flesta profeter, om inte alla, har anklagats för olika brott, bland annat naiva beteenden, omoraliska gärningar eller andra brott som inte kan förväntas av en sund människan. Den som läser och analyserar noga inser snart att förtalen är fabricerade och oftast tydligt orimliga. Nedan tas några av anklagelserna upp; […]

Förtalen mot profeterna David och Salomon

Förtalen mot profeterna David och Salomon! På samma sätt som profeten Muhammed(s) har förtalts har också de tidigare profeterna anklagats av vissa individer på grund av politiska och kanske även religiösa intressen. Två av bibelns mest kända profeter, David och Salomon har varit bland de mest utsatta profeterna. Det är intressant att fundera över vad […]

Profeten bland folket

Profeten bland folket Trots att profeten var samhällets ledare med en stor auktoritet var han alltid också den främsta förebilden som manifesterade enkelhet och ödmjukhet. Han utmärkte inte sig genom någon speciell klädsel och var som alla andra sådan att folk som besökte Medina och ville träffa honom och såg en grupp som profeten var […]

Profetens Moral och karaktärsdrag

Samhället och moralens vikt Ju mer vetenskapen och tekniken utvecklas desto större blir vikten och behovet av moral.  Det är nödvändigt att den vetenskapliga utvecklingen skall gå hand i hand med de etiska lagarna som profeterna kom med. Den dominerande trenden är att vetenskapen och utvecklingen i all dess riktningar erbjuder människan medel som underlättar […]

Profeten Muhammeds sista dagar och timmar

Profetens sista dagar och timmar Tre år innan sin bortgång hade profeten befriat Mecka och förlåtit dem som fört krig mot islam och muslimer. Samtidigt som muslimernas antal tilltog, ökade också antalet hycklare bland muslimer. Kapitel nio i Koranen, omvändelsen (التوبة), visar hur rotad hyckleriet runtomkring de troende muslimerna var. Tyrannerna i Mecka som nu […]

Profeten och strävan efter det goda

Den sista profetens uppgift Versen nedan beskriver Profetens uppdrag sådan som de bibliska texterna beskrivit: الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبىِ‏َّ الْأُمِّىَّ الَّذِى يجَدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فىِ التَّوْرَئةِ وَ الْانجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنهْئهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَ يحُلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَ يحُرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَئثَ وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلَالَ الَّتىِ كاَنَتْ عَلَيْهِمْ  فَالَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ وَ […]